Fra
139,-

Bøketjære

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For villsvin og kløvvilt. Stryk tjæren på egnet tre i nærheten av foringsplassen. Meget høy kvalitet, kokt to ganger.
 • BØKETJÆRE 4 LIT

  BØKETJÆRE 4 LIT

  Art.nr. 36-0999
  5 l
  199,-
  49,75 / L
  Advarsel
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • BØKETJÆRE 2,5 LIT

  BØKETJÆRE 2,5 LIT

  Art.nr. 36-0998
  2,5 l
  139,-
  55,60 / L
  Advarsel
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt