6990
279,60 / L

Kjederens

Art.nr. 36-699

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Kjederens er et avfettingsmiddel, egnet for avfetting av sykkelkjeder, samt for andre deler smurt med olje eller fett. Kjederens skader ikke plast og lakkerte flater. 250 ml. 250 ml.
Fare
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter