9990
199,80 / L

Rengjøringsmiddel for sykkel

Art.nr. 36-698

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Vannbasert rengjøringsmiddel for fjerning av smuss og fett. Spraye på alle tilsmussede deler. Vent noen minutter, og tørk bort med en klut eller skyll av med vann. Tørk alle lakkerte flater. Smør alle deler grundig etter rengjøring. 500 ml.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter