Fra
2990

Antibakteriell gel

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Brukes på tørre hender og skal ikke vaskes bort. Hygienisk og bekvemt på reiser, etter toalettbesøk, før måltider, i influensasesongen m.m. Svakt parfymert. Bruksanvisning: For best effekt, vask først hendene med såpe og vann. Tørk hendene. Gni deretter omhyggelig inn gelen på hendene, og la dem lufttørke.
Innhold: Alcohol, aqua, isopropyl alcohol, MEK, carbomer.

 • Maks 2. stk per pers. 

 • NB! Beklager vi har svært begrenset tilgang på dette produktet grunnet stor pågang. Vi vet dessverre ikke når dette produktet vil komme inn igjen.

 • ANTIBAKTERIELL GEL 2X50ML

  ANTIBAKTERIELL GEL 2X50ML

  Art.nr. 36-8770
  2 x 50 ml
  2990
  299,- / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares på et godt ventilert sted. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • ANTIBAKTERIELL GEL 500ML

  ANTIBAKTERIELL GEL 500ML

  Art.nr. 36-8771
  500 ml, med pumpefunksjon
  4990
  99,80 / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares på et godt ventilert sted. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt