3490
46,53 / L

Baderomsrengjøring

Art.nr. 36-0062

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Sprayflaske med ferdigblandet rengjøringsmiddel. Løser raskt og effektivt opp smuss- og såperester og kalkavleiringer og gir frisk duft og et skinnende rent resultat. Rengjør alle flater i baderommet som badekar, dusj, servant, WC og blandebatteri. 750 ml.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter