990
247,50 / KG

Toalettblokk

Art.nr. 36-0105

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Holder toalettet rent og velduftende. Etterlater en oppfriskende duft. Vekt: 40 g.
A
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Inneholder 4-tert-Butylcyklohexylacetat, Amyl Cinnamal, Limonene, Linalool. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
B
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Inneholder 4-tert-Butylcyklohexylacetat, Hexyl Cinnamal. . Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter