Viktig informasjon angående grenkontakt 35-582

Viktig informasjon angående grenkontakt 35-582

Publisert 2015.12.21

På en ny markedskontroll har man funnet ut at Biltema grenkontakt med art.nr 35-582 inneholder 4,7% av stoffet kortkjedede klorerte parafiner (SCCP). Stoffet SCCP er siden 2012 innført i POPs forordning (EG nr 850/2004), og kan ikke forekomme i produkter fordi det er farlig for miljøet.