Viktig informasjon for Flashlight hodelykt 24-946

Viktig informasjon for Flashlight hodelykt 24-946

Publisert 2016.10.11

Ved en nylig stikkprøve ble det avdekket at Biltema "Flashlight hodelykt" 24-946 inneholdt 0,28 % dekabromdifenyleter (deka-BDE). Stoffet er en del av gruppen polybromerte difenyletere (PBDE), som er regulert gjennom RoHS-direktivet 2011/65/EU og som ikke skal forekomme i elektriske og elektroniske varer i en konsentrasjon høyere enn 0,1 %. Produktene er tatt ut av salg, og kunder som har kjøpt varen, bes om å levere dem inn til valgfri Biltema-butikk.