Viktig informasjon for Rattrekk 39-178

Viktig informasjon for Rattrekk 39-178

Publisert 2016.10.11

Ved en nylig stikkprøve ble det avdekket at Biltemas "rattrekk" 39-178 inneholdt 0,3 % av stoffgruppen kortkjedete klorparafiner (SCCP) samt 0,11 % av stoffgruppen polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Stoffgruppen SCCP har vært inkludert i POPs-forordningen (EG nr 850/2004) siden 2012 og skal ikke forekomme i varer i konsentrasjoner over 0,15 %, siden den er miljøskadelig. 

Stoffgruppen PAH har siden desember 2015 vært forbudt i varer som kan komme i kontakt med huden gjennom PAH-forordningen (EU) nr. 1272/2013. I tillegg inneholder produktet 43 % av mykneren DEHP som, i denne mengden, anses som farlig avfall. Produktene er tatt ut av salg, og kunder som har kjøpt varen, bes om å levere dem inn til valgfri Biltema-butikk.