Viktig informasjon vedrørende Beskyttelsesmatte for barnestol 39-807

Viktig informasjon vedrørende Beskyttelsesmatte for barnestol 39-807

Publisert 2016.12.16

Ved en nylig stikkprøve ble det avdekket at Biltemas "Beskyttelsesmatte for barnestol" 39-807 inneholdt kortkjedete klorparafiner (SCCP) over tillatt grenseverdi. Stoffgruppen SCCP har vært inkludert i POPs-forordningen (EG nr. 850/2004) siden 2012 og skal ikke forekomme i varer i konsentrasjoner over 0,15 %, siden den er miljøskadelig. 

Produktene er tatt ut av salg, og kunder som har kjøpt varen, bes om å levere dem inn til valgfri Biltema-butikk.