Biltemas ansvar og miljømål

Biltemas ansvar og miljømål

Som en stor aktør har Biltema også et stort ansvar. Vi kan gjøre positive endringer ved å ta grep når det gjelder produktutvikling, produksjon, logistikk og salg. Vi vet at vi har en lang vei å gå, men vi har ambisiøse mål og har allerede gjennomført flere endringer som vi er stolte av. Dette er forankret i hele Biltema, fra ledelse til produktutviklere og butikkmedarbeidere.

Biltema reduserer plastmengden med 80 %

De nye posene våre er laget av blant annet mais og andre miljøvennlige materialer.

Målet er å redusere bruken av fossil plast i emballasje og logistikk med 80 prosent. På knappe to år. Beslutningen er delvis miljøbasert, og delvis forretningsbasert.

Biltema har innført prosjektet Plastjegerne for å systematisk fjerne all unødvendig plast. Biltema begynner med å suksessivt finne alternativer til engangsartikler av plast, for eksempel fossilfri plast som er et materiale for fornybare råvarer.

Vi erstatter plastposene med mer miljøvennlige, biologisk nedbrytbare alternativer. De nye posene er laget av blant annet mais og andre miljøvennlige produkter. Plastemballasje skal også fjernes forløpende. I tillegg erstattes plast med andre materialer i mange produkter.

– Beslutningen om å fjerne unødig plast har også en forretningsmessig side – vi sparer nemlig penger. Å forbedre miljøet og samtidig tjene penger er jo en ganske positiv forretningsidé, sier konsernsjef Knut R. Svenningsen i Biltema.

Plastjegerne – 80 % mindre bruk av plast

Som et steg i vårt allerede omfattende miljøarbeid, blant annet miljøvennlige transporter og resirkulering, innfører vi nå en strengere miljøpolicy.

 • Vi skifter ut alle engangsartikler med nye alternativer i 100 % fornybare materialer.
 • Vi erstatter plastposene våre med mer miljøvennlige, biologisk nedbrytbare alternativer.
 • Vi skjærer kraftig ned på andelen plast i emballasje som benyttes under transport.
 • Vi jobber aktivt med å redusere andelen plastemballasje og skifter den ut med mer miljøvennlige alternativer.
 • Vi resirkulerer all papp og plast i varehus og på lagre. Biltemas lagervirksomhet vil også redusere bruken av strekkfilm med 90 %.

 

For å gi en tydeligere oversikt over våre mål, har vi laget ECO-metere for hvert enkelt fokusområde. Den svarte pilen indikerer vår nåværende status og besparelse sammenlignet med tidligere år, mens den røde pilen viser målene.

Biltemas miljøvennlige byggevirksomhet

Biltema bygger stadig nye varehus, og tempoet i nybyggingen er økende. Alltid med miljø og bærekraft som ledestjerner.

En varsom, hensynsfull og kostnadseffektiv byggevirksomhet krever entreprenører i toppsjiktet. Derfor samarbeider Biltema med lokale byggefirmaer, som benytter håndverkere av høyeste kvalitet som kan håndtere så komplekse bygg som et nytt, stort Biltema-varehus.

Valg av byggematerialer skjer med omhu, og vi velger kun langsiktig bærekraftige materialer som gir mindre vedlikehold og mindre behov for rehabilitering.

Biltema bygger såkalte “trege” hus. Derfor bruker vi spesialbetong i både vegger og tak. På den måten merkes ikke væromslag innendørs og klimaet blir behagelig for både kunder og medarbeidere. I tillegg blir det lagt et ekstra tykt isolasjonslag på taket. Det gjør at varehusene ikke reagerer på væromslag og at de dessuten blir mer brannsikre.

Betongveggene bryter dessuten ned avgassene fra biler. Og betongen holder seg ren, fordi materialet bryter ned både alger, mose, smuss og graffiti.

Gulvene i Biltemas varehus er av granitt, et naturmateriale som bare skal rengjøres med en roterende børste og rent vann. Dermed er det ikke behov for kjemikalier.

Belysningen er nærværsstyrt. Det betyr at belysningen bare er tent når det befinner seg personer i lokalene. LED brukes som lyskilde. På den måten sparer vi hundrevis av kilowattimer.

Vinduene i varehusene er selvrensende. Det gir mindre behov for vindusvask. Og mindre bruk av kjemikalier.

Biltema finner stadig nye og smarte løsninger for å effektvisere byggingen av nye varehus, i samarbeid med dyktige byggefirmaer. Resultatet blir enda triveligere, mer miljøvennlige og mer bærekraftige varehus.

Biltema-toget – mindre CO2-utslipp

Biltema satser stort på jernbanetransport. Det skyldes hensynet til miljøet. Derfor har Biltema-toget nå en daglig avgang.

Fra slutten av mai går toget alle hverdager kl. 21.30, fullastet med varer fra Biltemas store lager i Halmstad til varehusene i Norge. Mer enn halvparten av alle norske transporter vil dermed skje via jernbane. Det tilsvarer rundt 80 lastebiler. Hver uke.

Reduksjonen av kulldioksid er beregnet til nærmere 90 prosent. Eller 5100 tonn kulldioksid hvert år. Togtransportene mellom lageret i Halmstad og Norge startet som en test i fjor. Til å begynne med fikk fem varehus varer med tog. Som gikk et par ganger i uken. Imidlertid var testen så vellykket at tilbudet etter hvert er blitt utvidet. Fra sommeren vil 31 Biltema-varehus i Norge få sine leveranser med tog.

I tillegg foreligger det planer om ytterligere jernbanetransporter i hele Norden.

For å gi en tydeligere oversikt over våre mål, har vi laget ECO-metere for hvert enkelt fokusområde. Den svarte pilen indikerer vår nåværende status og besparelse sammenlignet med tidligere år, mens den røde pilen viser målene.

Elektrisk avfall

Alt elektrisk avfall må håndteres på en måte som ikke skader miljøet. Biltema påtar seg et stort ansvar for at elektrisk avfall blir resirkulert på en miljøvennlig måte. Hos Biltema kan du levere alle kasserte produkter som inngår i sortimentet vårt. Helt gratis!

I tillegg til elektrisk avfall sorterer samtlige varehus alt avfall på best mulig måte. Det vil blant annet si:

 • Plast
 • Batterier
 • Olje og væsker
 • Lysrør og pærer
 • Papp og papir
 • Restavfall

 

Vanlige spørsmål om Biltema Environment

Hva er målet vårt?
Målet vårt er å redusere all unødvendig plastbruk i emballasje og transport med 80 prosent

Når?
Dette er mulig innen et par år.

Er det realistisk?
Ja. Med våre tiltak og mål mener vi at vi vil klare å holde det vi lover – og nå målet vårt.

Hvorfor?
Vi har et stort ansvar for miljøet. Et ansvar vi tar på alvor. Og vårt første tiltak er å redusere plastbruken i forbindelse med produktene våre, for eksempel i emballasje, transport og handleposer.

Reduserer vi plastbruken i produktene, emballasjen, transporten eller på andre måter?
Ja, ja, ja og ja. 

Hvem har ansvaret for at vi skal nå disse målene?
Vi har et kollektivt ansvar i Biltema-konsernet, og samarbeid er helt avgjørende for at vi skal lykkes. Vi har gjennomført større organisatoriske endringer, slik at produktutviklingsteamet kan fokusere på kvalitet og bærekraft. «Plastjegerne» sørger for at vi holder fokus på målet.

Hvem er «Plastjegerne»?
Dette er vår interne «innsatsstyrke», som ledes av kvalitetsansvarlig Karin Bandrup. «Plastjegerne» skal hjelpe selskapet med å holde det vi lover når det kommer til miljøspørsmål, og det er også et kvalitetsstempel som dokumenterer at produktene våre er i tråd med både forskrifter og bærekraft, samtidig som tiltaket skal bidra til å minimere den negative miljøpåvirkningen produktene våre kan ha. 

Hvordan involveres butikkene? Hvilke tiltak er iverksatt?
Grunnlaget er våre regler for retur: «Hvis du får kjøpt det her, kan du kaste det her.» Det betyr at butikkene våre resirkulerer i samsvar med lokale og nasjonale regler. Dette inkluderer plast, batterier, elektriske apparater, kjemikalier, lyspærer, lysrør, papir/papp og generelt avfall knyttet til den daglige virksomheten. Butikkene oppfordres til å komme med tilbakemeldinger om unødvendig bruk av plast i emballasje og alle andre relevante tiltak vi som konsern kan iverksette for å ivareta miljøet på en enda bedre måte.

Hvilke fordeler oppnår vi ved å bytte ut plastposene våre?
Vi vil vise at vi tar miljøet på alvor. Dette inkluderer å gi kundene våre et bedre alternativ. Ved å velge dette alternativet bidrar du til å gjøre det mer miljøvennlig å kaste en eco-pose sammenlignet med en vanlig plastpose. Ved å velge denne posen istedenfor den tradisjonelle plastposen reduserer vi sammen CO2-utslippet som følge av materialets sammensetning, noe som fører til lavere CO2-utslipp ved resirkulering.

Hva er de generelle økonomiske fordelene?
Vi reduserer mengden plast, slik at vi også reduserer mengden vi kjøper inn til eget bruk. Vi reduserer tiden som brukes til å klargjøre paller med plastfilm. Og vi får mer effektiv logistikk når det kommer til medarbeidere, slik at varene våre kan sendes raskere ut til butikkene.  Vi reduserer plastkostnadene for produktene våre i form av plast som brukes i emballasjen. Dette gjør også at vi kan sende flere produkter samtidig, slik at vi kan komprimere volumet for hver forsendelse.

Hva er «Eco-måleren»? Hvor kommer dataene fra? Hvordan måler vi det?
Eco-måleren viser fremdriften og utviklingen i miljøtiltakene våre. Dette er basert på data fra innkjøpskontorene og leverandørene våre i Europa og Asia, samt fra logistikkselskapet vårt når det kommer til transport.