Våre verdier

Biltemas verdier er enkelhet, sparsommelighet, handlekraft, orden samt fleksibilitet.

"

Enkelhet

  • Vi har en flat organisasjonsstruktur som betyr at vi har kort vei til beslutninger.
  • Vi tenker alltid "kan det gjøres på en enklere måte?".
  • Vi skal ikke skape overflødige strukturer og unødvendig administrasjon.
  • Vi tenker enkelt og greit i alle ledd. 

Sparsommelighet

Vår forretningsidé bygger på å selge kvalitetsprodukter til priser som er lavere en hva du finner noe annet sted. For å kunne gjøre det må vi jobbe med høy grad av kostnadsbevissthet. Det gjør vi i alle ledd - og vurderer kontinuerlig hvordan vi kan gjøre ting billigere og mer kostnadseffektive.

Handlekraft

Med entusiasme og vilje til å forbedre oss og komme fremover, skaper vi arbeidsglede og utvikling!

Orden

Våre varehus skal oppfattes som godt fylte, ryddige og tiltalende for kunden. Et rent og pent varehus selger bedre og gjør det mer trivelig for våre ansatte.

Fleksibilitet

Verden er i stadig endring. For å muliggjøre Biltemas videreutvikling og utvidelse, kreves fleksibilitet og vilje til å gjøre endringer på alle nivåer, som sikrer videre fremgang. I praksis betyr det at medarbeiderne våre skal ha en fleksibel fremgangsmetode i arbeidet og er villige til å ha flere jobber i en organisasjon, som utvikles i takt med omverdens behov og krav.