Hva kan vi tilby deg?

Synes du at Biltema sin visjon og verdier stemmer overens med dine egne? Da kan vi tilby flere spennende og utfordrende stillinger innenfor ulike områder. Vi har interessante muligheter for deg som vil prøve noe nytt, hvorav noen av stillingene vil kreve noe mer kompetanse enn andre.

Send inn en åpen søknad nå, eller se hvilke ledige stillinger vi kan tilby akkurat nå! 

Husk å merke søknaden med det aktuelle varehuset du ønsker å jobbe i!

Hva vil DU jobbe med?

Biltema Norges hovedkontor på Jessheim

Ved Biltema Norges hovedkontor på Jessheim lyses det ut stillinger fra tid til annen. Disse kan falle innunder markedsføring, regnskap/økonomi, kundeservice, HR eller øvrig administrasjon.

Følg med og les mer om de ulike stillingene når de legges ut på vår hjemmeside.

Varehus

Varehusene våre varierer i størrelse, alt fra drøyt 1000 til 7500 kvadratmeter. Disse størrelsesforskjellene skaper også variasjon i omsetning og bemanning. 

Alle de nye varehusene har samme organisasjonsstruktur. Utover de spesifikke oppgavene til hver enkelt stilling, så er vi i Biltema opptatt av å jobbe sammen for å nå mål. Dette fellesskapet gjør at teamet i varehuset alltid er klar til å selge, og beredt til å gi kundene våre den best tenkelige servicen.

Varehussjef

Som varehussjef for et Biltema-varehus har du alltid kunden i fokus, og er engasjert i ditt varehus. Du har det øverste ansvar for hele driften av varehuset, noe som inkluderer: omsetning, innkjøp, logistikk, økonomi, personal, markedsføring, samt gjennomføre og realisere Biltemas konsept.

Du skal være selvgående, prestasjonsorientert og en tydelig leder med evne til å motivere ditt personale. Du er en kremmer, og har kunnskap i butikkdrift, økonomistyring, lager, logistikk, markedsføring, samt kunsten å drive med salg.

NK/butikksjef

Med tittel NK/butikksjef har du det overordnede ansvaret for den daglige driften av varehuset. Du leder og fordeler arbeidsoppgaver til varehusets ansatte, og er varehussjefens høyre hånd i alle driftsmessige oppgaver. Du inngår i varehusets ledergruppe og er direkte underordnet varehussjefen.

I likhet med varehussjefen har du også personalansvar, og er den som de ansatte rapporterer til. Du er godt kjent med varehusets drift, og fungerer som stedfortreder når varehussjefen er borte.

Lager- og Logistikkansvarlig

Som lager- og logistikkansvarlig har du det overordnede ansvaret for den daglige driften av lageret. Ansvaret innebærer alt fra planlegging til et visst resultatansvar. Arbeidsoppgavene dekker blant annet varemottak, varebestilling, håndtering av varer i datasystemer og varetellinger. Det er også du som sørger for at alt av teknisk utstyr i varehuset fungerer som det skal.

Som lager- og logistikkansvarlig er du en del av varehusets ledergruppe, og fungerer som varehussjefens og NK/Butikksjefs forlengede arm i logistikkspørsmål.

Kundservice- og kasseansvarlig

Som Kundservice- og kasseansvarlig har du det overordnede ansvaret for den daglige driften av kundeservice og kasser. Ansvaret medfører alt fra vareeksponering og bemanningsplanlegging for avdelingene.

Det er du som sørger for at medarbeiderne er kurset og oppdaterte på alt fra kundemøtet til rutiner for reklamasjons- og kontanthåndtering. Du har ansvaret for at regler og rutiner følges.

Som kundeservice- og kasseansvarlig er du en del av varehusets ledergruppe.

Avdelingsansvarlig

Som avdelingsansvarlig har du ansvaret for én eller flere av varehusets avdelinger: Bil/MC, Bilpleie, Bygg, Verktøy, Fritid, Båt, Hjem eller Kontor/Teknikk. Ansvaret innebærer at du følger opp avdelingen slik at den til enhver tid er ryddig og klar for kunder – med velfylte og innbydende hyller. Du lager inspirerende og sesongaktuelle eksponeringer, fyller på varer og gjennomfører varetelling. Alle varene skal også være skikkelig merket med tydelige prisetiketter og/eller plakater.

Din rolle innebærer også å motivere og engasjere medarbeidere på din avdeling, og påse at de har kunnskap om avdelingens produkter. Du er med på å skape et sikkert arbeidsmiljø som kommer både kunder og kollegaer til gode.

Butikkmedarbeider

Som butikkmedarbeider kommer du til å jobbe med alt fra varepåfylling til å sitte i kassa. Arbeidsoppgavene varierer fra dag til dag, og du som er fleksibel og liker variasjon kommer til å trives i denne stillingen!

Hvem søker vi?

For å trives hos oss på Biltema er det viktig at du deler vår visjon om å tilby varer av høy kvalitet til en god pris. Og at du viderefører våre verdier som enkelhet, orden, sparsomhet, handlekraft og fleksibilitet.

Målet vårt er å ha medarbeidere som synes det er gøy å jobbe for Biltema, og som har en interesse for våre produkter og vårt sortiment. Vi vil at våre medarbeidere har evnene til å møte kundene med et smil, hjelpe dem så godt vi kan og få dem til å føle seg velkommen. Som medarbeider må du ha både interesse og kunnskap om Biltemas produkter og naturligvis ha drivkraft til å selge og yte god service.

På Biltema tror vi på mangfold. Vi tror helt enkelt at vi utvikler hverandre best dersom vi er ulike, og gjennom hele tiden å utøve og øke vår kompetanse utvikler vi også Biltema som organisasjon.

Med kreativitet, omstillingsevne og en positiv innstilling kommer man langt på Biltema!

Send inn en åpen søknad nå, eller se hvilke ledige stillinger vi kan tilby akkurat nå! Husk å merke søknaden med det aktuelle varehuset du ønsker å jobbe i!