269,-
269,- / L

2-komponent polyuretanlakk

Art.nr. 30-553

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
  • Høyblank 2-komponent PU-klarlakk for tre, kryssfiner, glassfiber og epoksy.
  • Ekstremt slitesterk og motstandsdyktig i marint miljø.
  • Beskytter mot slitasje, bensin og olje.
  • Topp UV-beskyttelse. Bør brukes oppå epoksyarbeid for å beskytte mot gulning.
  • Ikke for permanent bruk under vannlinjen.

OBS! Ikke for bruk på tidligere lakkert 1-komponentmaling. Ved usikkerhet, test på liten flate.
Base
Advarsel
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Ved brann:Slukk med: kullsyre eller sand. Bruk ikke vann. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Herder
Advarsel
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp. Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Ved brann:Slukk med: kullsyre eller sand. Bruk ikke vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter