7990
319,60 / L

Motorkonservering marin

Art.nr. 36-3241

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
  • Beskytter båtmotorens indre og ytre deler mot rust og korrosjon ved vinteropplag ved å tvinge ut fukt og danne en holdbar beskyttelsesbarriere mot vann og oksygen.
  • På grunn av skumvirkning kommer middelet meget effektivt til når det gjelder motorens indre deler.
  • Passer også for snøscooter og MC som settes bort for en tid.
  • 250 ml.
Fare
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt