Fra
149,-

Hardt bunnstoff, uten biocider

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Hardt bunnstoff som motvirker påvekst uten bekjempningsmidler. For båter i områder med høye miljøkrav, for eksempel innsjøer og Bottenvika. For alle fartsregistre. Kan males på glassfiber, tre, stål og aluminium. Fungerer godt med børstevask.

Bruksanvisning: Rør godt før bruk. Hvis gammel maling er i dårlig stand, flasser og er ujevn eller hvis det finnes tykke lag av gammel maling, må dette slipes ned før maling. Ved behov påføres først et sperre- og heftstrøk med sealer. Hvis eksisterende maling er i god forfatning, slipes den lett før maling. Hvis den eksisterende malingen er av ukjent type, må den slipes bort. Hvis ikke, må det påføres et strøk med sealer før maling med nytt bunnstoff. Bar plast grunnes med epoksyprimer som beskyttelse mot plastpest. Ved maling på epoksyprimer må overflaten på primeren være litt klebrig for best vedheft. Ujevnheter og skader sparkles med epoksysparkel.

Påføringsforhold: Overflaten må være helt ren og tørr. Overflatetemperaturen bør være over 5 °C. Må ikke påføres i sterkt solskinn. Sørg for god ventilasjon ved påføring i lukkede rom og ved tørking. Malingen kan tynnes ut ved behov. Mengden tynner avhenger av påføringsforhold som temperatur, ventilasjon og underlag.

Påføring: Påfør 3 strøk på 40 mikrometer av produktet for god beskyttelse. Bruk rull av mohair eller pensel.

|Temperatur: |          10 °C |             20 °C||Støvtørr: |                    8 t |                       4 t||Overmalbar: |              9 t |                       5 t||Sjøsetting: | min. 24 t/maks. 90 dager |min. 24 t / maks. 90 dager  |

Hvis makstiden for sjøsetting overskrides, bør det gjennomføres en lett sliping før man eventuelt maler mer, eller før sjøsetting.

Dekkevne:12,8 m²/l ved 40 mikrometer tykt strøk
Antall strøk:3 strøk, 40 mikrometer tykke
Rengjøring av pensler m.m:Tynner
 • BUNNSTOFF, UTEN BIOCIDER 0,75L

  BUNNSTOFF, UTEN BIOCIDER 0,75L

  Art.nr. 30-645
  Blå, 0,75 l
  149,-
  198,67 / L
  Advarsel
  Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • BUNNSTOFF, UTEN BIOCIDER 0,75L

  BUNNSTOFF, UTEN BIOCIDER 0,75L

  Art.nr. 30-644
  Svart, 0,75 l
  149,-
  198,67 / L
  Advarsel
  Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • BUNNSTOFF SVART 2,5 L

  BUNNSTOFF SVART 2,5 L

  Art.nr. 30-646
  Svart 2,5 L
  399,-
  159,60 / L
  Advarsel
  Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • BUNNSTOFF BLÅ 2,5 L

  BUNNSTOFF BLÅ 2,5 L

  Art.nr. 30-647
  Blå 2,5 L
  399,-
  159,60 / L
  Advarsel
  Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt