229,-

Malingsfjerner

Art.nr. 30-507

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Løser effektivt opp grohemmende maling og andre former for 1-komponentmaling. Fungerer også på enkelte 2-komponentmalinger, men krever lengre virketid. Volum: 0,75 l.
Advarsel
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging. Brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt