Fra
219,-

Antisklimaling, 0,75 L

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Halvblank, akrylbasert og hurtigtørkende maling som inneholder korn som gir en sklisikker overflate. Bestandig mot vann, olje og sollys. Kan brukes på glassfiber, tre og stål. Både innvendig og utvendig over vannlinjen.
 • Overmalbar 20° min/maks: 3 timer / 3 dager
 • Overmalbar 10° min/maks: 6 timer / 6 dager
 • Rengjøring: Fortynning
 • Dekkflate: 0,75 l = 6,9 m2
 • Oppbevaring: 5–45 °C
 • ANTISKLIMALING, 0,75 L HARMAA

  ANTISKLIMALING, 0,75 L HARMAA

  Art.nr. 30-629
  Grå
  219,-
  292,- / L
  Advarsel
  Farlig ved innånding. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp. Inneholder metylmetakrylat og n-butylmetakrylat. Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Oppbevares kjølig. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • ANTISKLIMALING, 0,75 L HVIT

  ANTISKLIMALING, 0,75 L HVIT

  Art.nr. 30-621
  Hvit
  219,-
  Advarsel
  Farlig ved innånding. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp. Inneholder metylmetakrylat og n-butylmetakrylat. Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Oppbevares kjølig. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt