8990
272,42 / L

Mahognibeis

Art.nr. 30-555

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Beis med høy UV-stabiltet. Inneholder kinesisk treolje og jernoksidpigment. Primært for mahogni, men også velegnet for teak. Forsterker treets glans og dybde. Fremhever mahogniens karakteristiske røde tone. Basert på Grunnolje Marin A, noe som gjør ytterligere grunning overflødig. Foreta sluttbehandling med Båtlakk 30-552, Innredningslakk 30-554 eller Treolje Marin B 30-551. 330 ml.
Fare
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter