6990
139,80 / L

Båtvoks, kremaktig

Art.nr. 30-563

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Gir båten en skinnende overflatefinish og glans, samtidig som den får langvarig beskyttelse mot salt, oksidering og solens UV-stråler. For plast-, lakk- og metallflater. Inneholder ikke slipemiddel. 500 ml.
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt