5990
119,80 / L

Båtvoks, kremaktig

Art.nr. 30-563
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Gir båten en skinnende overflatefinish og glans, samtidig som den får langvarig beskyttelse mot salt, oksidering og solens UV-stråler. For plast-, lakk- og metallflater. Inneholder ikke slipemiddel. 500 ml.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt