9990

Marine rubbing

Art.nr. 30-574

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Marine Rubbing er et poleringsmiddel for deg som vil ha en skinnende båt samtidig som du vil fjerne mellomstore riper. Fungerer utmerket for hånd- eller maskinpolering. Passer på de fleste lakker og plasttyper, samt gelcoat på båt, bil, bobil, campingvogn, MC, tilhengere, hestehengere med mer. 500 ml.

Hvis du bruker poleringsmaskin og Marine Rubbing, kan du enkelt tilpasse poleringsrondellens egenskaper og hardhet for å få poleringsmiddelet til å passe både til mildere rubbing og finere polering.
Advarsel
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Søk legehjelp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
    • Temperatur for bruk: +5–+30 C°
    • Fortynning: Brukslösning, späds inte

Andre kunder har også kjøpt