6490
209,35 / KG

Marin silikon

Art.nr. 25-4709
Kjøp og hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om kjøp og hent
Tetter luker, skjøter med mer over vannlinjen. Gir permanente og vanntette fuger. God heftevne mot glassfiber, glass, metaller og malte flater. Antibakteriell, hurtigherdende, elastisk og UV-stabil. 100 % silikon uten løsemidler. Farge: Hvit. Volum: 310 ml.
  • Påføringstemp: +5 – +40 °C.
  • Overflatetørr: 5–10 min. (+23 °C, 50% R.H)
  • Gjennomherding: 2,5 mm / 24 t (+23 °C, 50% R.H)
  • Temp.bestandighet etter herding: –60 °C – +180 °C.
  • Kan ikke overmales.
  • Holdbarhetstid: Min. 12 måneder i uåpnet forpakning i romtemperatur.
Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime and butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt