Fra
6990

Signalhorn, gass

Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Signalhorn av plastGir et meget kraftig signalLeveres med gassbeholder 380 ml
 • GASSBEHOLDER, REFILL

  GASSBEHOLDER, REFILL

  Art.nr. 25-850
  Gassbeholder for 25-849
  6990
  Fare
  Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig gass.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Ved lekkasje, fjern alle tennkilder . Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • SIGNALHORN, GASS

  SIGNALHORN, GASS

  Art.nr. 25-849
  109,-
  Fare
  Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig gass.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Ved lekkasje, fjern alle tennkilder . Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt