Fra
5990

Frostvæske, Longlife, konsentrert

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
Frostvæsken Longlife er basert på etylenglykol og inneholder ikke nitritt, amin, fosfat, silikat eller borat. Gir svært god beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppheting i alle moderne motorer, men spesielt i aluminiumsmotorer med turbo. Beskytter effektivt mot korrosjon og avleiringer i hele kjølesystemet og dets vitale deler. Følg alltid motorprodusentens anbefalinger ved bytte av frostvæske. Må ikke blandes med propylenglykol. Farge: rød.
 • FROSTVÆSKE, LONGLIFE 3KG

  FROSTVÆSKE, LONGLIFE 3KG

  Art.nr. 36-1786
  3 kg
  149,-
  49,67 / KG
  Advarsel
  Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FROSTVÆSKE LONGLIFE 1 KG

  FROSTVÆSKE LONGLIFE 1 KG

  Art.nr. 36-1782
  1 kg
  5990
  59,90 / KG
  Advarsel
  Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt