Fra
6990

Frostvæske, Longlife, konsentrert

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Frostvæsken Longlife er basert på etylenglykol og inneholder ikke nitritt, amin, fosfat, silikat eller borat. Gir svært god beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppheting i alle moderne motorer, men spesielt i aluminiumsmotorer med turbo. Beskytter effektivt mot korrosjon og avleiringer i hele kjølesystemet og dets vitale deler. Følg alltid motorprodusentens anbefalinger ved bytte av frostvæske. Må ikke blandes med propylenglykol. Farge: rød.
 • FROSTVÆSKE, LONGLIFE 3KG

  FROSTVÆSKE, LONGLIFE 3KG

  Art.nr. 36-1786
  3 kg
  169,-
  56,33 / KG
  Advarsel
  Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.
 • FROSTVÆSKE LONGLIFE 1 KG

  FROSTVÆSKE LONGLIFE 1 KG

  Art.nr. 36-1782
  1 kg
  6990
  69,90 / KG
  Advarsel
  Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.
 • FROSTVÆSKE, KONSENTRERT 12KG

  FROSTVÆSKE, KONSENTRERT 12KG

  Art.nr. 36-1777
  12 kg
  429,-
  35,75 / KG
  Advarsel
  Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Andre kunder har også kjøpt