Fra
4290

Kaldavfetting

Brukes ved motorvask, avfetting og avsalting. Løser opp asfalt, tjære, olje, salt m.m. Fungerer også ved fettflekker på tekstiler. Ved motorvask bør fordelerlokket dekkes over med f.eks. en plastpose. Best resultat oppnås dersom bilen er tørr når avfettingen sprøytes på.

Bruksanvisning: Spray avfetting på bilen. La middelet virke i 2-3 minutter. Skyll av med vann. Etter avfetting skal lakkerte flater sjamponeres.
 • KALDAVFETTING 1L

  KALDAVFETTING 1L

  Art.nr. 36-10
  1 l
  4290
  42,90 / L
  Fare
  Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • KALDAVFETTING 4L

  KALDAVFETTING 4L

  Art.nr. 36-11
  4 l
  9990
  24,98 / L
  Fare
  Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt