Fra
4990

Kaldavfetting

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Brukes ved motorvask, avfetting og avsalting. Løser opp asfalt, tjære, olje, salt m.m. Fungerer også ved fettflekker på tekstiler. Ved motorvask bør fordelerlokket dekkes over med f.eks. en plastpose. Best resultat oppnås dersom bilen er tørr når avfettingen sprøytes på.

Bruksanvisning: Spray avfetting på bilen. La middelet virke i 2-3 minutter. Skyll av med vann. Etter avfetting skal lakkerte flater sjamponeres.
 • KALDAVFETTING 1L

  KALDAVFETTING 1L

  Art.nr. 36-10
  1 l
  4990
  49,90 / L
  Fare
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • KALDAVFETTING 4L

  KALDAVFETTING 4L

  Art.nr. 36-11
  4 l
  109,-
  27,25 / L
  Fare
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt