Fra
6990

Kaldavfetting, gele

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Kaldavfettingsmiddel i geleform for fjerning av tjære, trafikkfilm, låsolje, veisalt og drivstoffrester. Kan brukes til rengjøring av biler, motorer, verktøy, maskiner, oljeflekkede gulv og andre fete overflater, for eksempel kjøkkenventilator. Geleen sørger for at produktet ikke renner av, selv fra vertikale flater. OBS! Produktet må ikke brukes på varme overflater eller i direkte sollys. Ikke la produktet tørke inn på overflaten.
 • KALDAVFETTING, GELE 1L

  KALDAVFETTING, GELE 1L

  Art.nr. 36-1700
  1 l
  6990
  69,90 / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeskade. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • KALDAVFETTING, GELE 4L

  KALDAVFETTING, GELE 4L

  Art.nr. 36-1701
  4 l
  139,-
  34,75 / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeskade. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt