5990
59,90 / L

Tjære- og asfaltfjerner

Art.nr. 36-18
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
Utmerket avfettingsmiddel som hurtig løser opp vanskelige asfaltflekker på bilen. Også effektiv mot tjære, olje, trafikkfilm, låsolje, veisalt og drivstoffrester. Kan brukes på våte overflater og til motorvask. Volum: 1 l.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Forårsaker organskader. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. IKKE framkall brekning. Søk legehjelp ved ubehag. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt