Fra
3690

Shampo med voks

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Effektivt rengjøringsmiddel med voks som raskt løser opp smuss, oljeflekker og andre belegg.
 • SJAMPO MED VOKS 0,5 L

  SJAMPO MED VOKS 0,5 L

  Art.nr. 36-1742
  0,5 l.
  3690
  73,80 / L
  Advarsel
  Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.
 • SJAMPO MED VOKS 2 L

  SJAMPO MED VOKS 2 L

  Art.nr. 36-1743
  2 l.
  8990
  44,95 / L
  Advarsel
  Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Andre kunder har også kjøpt