6990
215,08 / L

Sort vinyl

Art.nr. 36-609

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Gjenoppretter farge og glans. For alle utvendige plast-, gummi- og vinyldetaljer på bilen. Påføres med innebygget påstryker. Kun for utendørs bruk. 325 ml.Mørkegrå
Advarsel
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp/aerosoler. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt