7490
187,25 / L

Tekstilrens

Art.nr. 36-9300

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Et kraftig og avansert skumrengjøringsmiddel med børste som effektivt fjerner flekker og smuss fra biltrekk, tekstilmatter og andre tekstiler i bilen. Den avanserte formelen trekker inn i og løser opp smusset, uten at tekstilene blekner eller blir misfarget. Rengjør lett, effektivt og skånsomt, og etterlater en frisk lukt. Også egnet for bruk i hjemmet. 400 ml.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Inneholder LIMONENE. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Unngå utslipp til miljøet. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt