149,-

Dekkfiks, brannsikker

Art.nr. 36-8201

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
En ikke-brannfarlig gass pumper opp og tetter punktert dekk på bare noen sekunder, en sikker, rask og enkel løsning når man ikke har mulighet til å bytte dekk. Lav GWP. Anbefales til alle typer dekk på kjøretøy. Til dekk 185R 14 og større. Dekket må kontrolleres av fagmann etter bruk. 500 ml.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter