8490

Flenstetting

Art.nr. 36-1773

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Effektiv tetting mellom metallflater med rask og trygg herding. Gir en tett skjøt som ikke sprekker eller krymper. Tåler temperaturer mellom –62 og +330 °C. Meget effektiv mot bensin, diesel, glykol, bremsevæske og mot de fleste mineraloljer og syntetiske oljer etc.

Påføres på godt rengjort overflate. Overflaten må være tørr og fri for smuss, olje og vann.
Skru av lokket, og bruk det for å stikke hull i toppen på tuben.
Påføres på rengjort overflate.
Middelet begynner å tørke i løpet av 1 time, og det har herdet etter 24 timer.
Ikke-herdet tetting kan fjernes med løsemidler som for eksempel terpentin.
Tuben må oppbevares svalt og tørt. Må brukes innen 12 måneder etter åpning.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter