1990
398,- / L

Låsolje PTFE

Art.nr. 36-425
PTFE-basert låsolje med gode egenskaper for gamle og nye låser. Brukes i forebyggende hensikt. Tilføring av PTFE hindrer at låsen fryser fast. Også gamle fastrustede og trege låser blir som nye etter behandling med låsolje. Fuktutdrivende. Bruksanvisning Rist boksen godt, sett forlengelsesrøret inn i låsen, og dusj med et par trykk. Sett i nøkkelen og vri rundt et par ganger. Gjenta behandlingen ca. 1 gang per uke på vinterstid. Bruksområde For alle typer låser. Innhold: 50 ml.
Advarsel
Brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Relaterte produkter