229,-

Clay Bar Kit

Art.nr. 36-04

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
En effektiv metode for å rense billakken i dybden. Gir en blank, smussavvisende flate og gjenoppretter glansen lakken hadde da den var ny. Komplett rengjøringssett. Clay Bar Kit fjerner på en skånsom men effektiv måte urenhetene som over tid samles i all billakk. Renser lakken for bl.a. kvae, pollen, asfaltflekker, tjære, piggrust og bremsestøv.

Følgende inngår:
  • Renseleire
  • Clay liquid 500 ml
  • Clay wax 500 ml
  • Mikrofiberklut
Cleaner
Vis faresymboler
Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Liquid
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Wax
Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter