239,-

Clay Bar Kit

Art.nr. 36-04

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
En effektiv metode for å rense billakken i dybden. Gir en blank, smussavvisende flate og gjenoppretter glansen lakken hadde da den var ny. Komplett rengjøringssett. Clay Bar Kit fjerner på en skånsom men effektiv måte urenhetene som over tid samles i all billakk. Renser lakken for bl.a. kvae, pollen, asfaltflekker, tjære, piggrust og bremsestøv.

Følgende inngår:
  • Renseleire
  • Clay liquid 500 ml
  • Clay wax 500 ml
  • Mikrofiberklut
Liquid
Advarsel
Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Wax
Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Cleaner
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter