6990
69,90 / L

Tjære- og asfaltfjerner

Art.nr. 36-18

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Utmerket avfettingsmiddel som hurtig løser opp vanskelige asfaltflekker på bilen. Også effektiv mot tjære, olje, trafikkfilm, låsolje, veisalt og drivstoffrester. Kan brukes på våte overflater og til motorvask. Volum: 1 l.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Forårsaker organskader. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. IKKE framkall brekning. Søk legehjelp ved ubehag. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter