125,-

Scratch Removing Pen

Art.nr. 36-09

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Fjerner overflateriper og steinsprut. Lett å påføre. Velegnet for de fleste lakkerte flater, også metallic lakk. 10 ml.

Gjør slik:
  • Se til at flaten som skal behandles, er ren og slett.
  • Rist pennen slik at middelet blir ordentlig blandet.
  • Press fram litt middel ved å trykke pennens øvre del noen ganger mot en hard, ren flate.

    OBS! Test produktet på et lite, skjult område først, slik at du kan være sikker på at du får den effekten du vil oppnå. Arbeid med enkeltvise drag. Legg flere lag etter hverandre og la tørke ca. 30 minutter mellom lagene.
Advarsel
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt