Fra
5990

Multispray

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
 • Raskt gjennomtrengende, selv i de tetteste mellomrom og fineste porer.
 • Smører bolter, muttere, ledd, hengsler, låser etc. og gir en myk og jevn funksjon.
 • Driver ut fukt og tørker på et øyeblikk fuktige tenningssystemer og elektrisk utstyr.
 • Løsner fastrustede deler og gjør dem funksjonsdyktige igjen.
 • Stopper irriterende ulyd.
 • Danner en tynn, beskyttende film som gir metaller en utmerket beskyttelse mot korrosjon.
 • Inneholder ikke silikon eller klorerte løsemidler.
 • Ufarlig for de fleste lakkerte flater, belegg, gummi- og plasttyper (i tvilstilfeller, prøv på en liten flate).
 • MULTISPRAY 250 ML

  MULTISPRAY 250 ML

  Art.nr. 36-4590
  250 ml
  5990
  239,60 / L
  Fare
  Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • MULTISPRAY 500 ML

  MULTISPRAY 500 ML

  Art.nr. 36-4591
  500 ml
  9490
  Fare
  Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt