Fra
2490

Ferdigblandet vindusspylervæske

Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Spylevæske. For helårsbruk. Løser effektivt opp veisalt, trafikkfilm, insektrester, asfaltflekker, olje og annen forurensing på bilruten. Skånsom mot lakk, viskerblad og gummilister. OBS! MÅ IKKE FORTÆRES. ULOVLIG BRUK ER STRAFFBART.

TIPS: God sikt behøver ikke koste skjorta

TIPS: Tid for vindusviskerbytte

 • WINDSHIELD WASHER MIXED -18° 4

  WINDSHIELD WASHER MIXED -18° 4

  Art.nr. 36-5038
  3290
  8,23 / L
  4 for 10990
  3 for 8990
  Advarsel
  Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Ferdigblandet

 • SPYLEVÆSKE BLANDET 3 L -18°

  SPYLEVÆSKE BLANDET 3 L -18°

  Art.nr. 36-5955
  3 l pose, frysebeskyttelse ned til -18 °C.
  2490
  8,30 / L
  4 for 8990
  Advarsel
  Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • SPYLEVÆSKE BLANDET -18 4L

  SPYLEVÆSKE BLANDET -18 4L

  Art.nr. 36-5010
  4 l, frysebeskyttelse ned til -18 °C.
  3290
  3 for 8990
  4 for 10990
  Advarsel
  Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • SPYLEVÆSKE BLANDET 4L

  SPYLEVÆSKE BLANDET 4L

  Art.nr. 36-506
  4 l, frysebeskyttelse ned til -18 °C.
  3290
  8,23 / L
  3 for 8990
  4 for 10990
  Advarsel
  Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • SPYLEVÆSKE BLANDET 4L

  SPYLEVÆSKE BLANDET 4L

  Art.nr. 36-5065
  4 l, frysebeskyttelse ned til -18 °C.
  3290
  8,23 / L
  3 for 8990
  4 for 10990
  Advarsel
  Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • SPYLEVÆSKE BLANDET 3 L -18°

  SPYLEVÆSKE BLANDET 3 L -18°

  Art.nr. 36-595
  3 l pose, frysebeskyttelse ned til -18 °C.
  2490
  8,30 / L
  4 for 8990
  Advarsel
  Brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt