Fra
3290

Konsentrert vindusspylervæske

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Spylevæske. For helårsbruk. Løser effektivt opp veisalt, trafikkfilm, insektrester, asfaltflekker, olje og annen forurensing på bilruten. Skånsom mot lakk, viskerblad og gummilister. OBS! MÅ IKKE FORTÆRES. ULOVLIG BRUK ER STRAFFBART.

TIPS: God sikt behøver ikke koste skjorta

TIPS: Tid for vindusviskerbytte

 • SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 1L

  SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 1L

  Art.nr. 36-5008
  3290
  32,90 / L
  Fare
  Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.
 • SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 4L

  SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 4L

  Art.nr. 36-5018
  9990
  24,98 / L
  Fare
  Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.
 • SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 10L

  SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 10L

  Art.nr. 36-5028
  199,-
  19,90 / L
  Fare
  Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Konsentrert, frysebeskyttelse ned til -30 °C (uttynning 1:1)

 • SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 4L

  SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 4L

  Art.nr. 36-5055
  4 l
  9990
  24,98 / L
  Fare
  Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.
 • SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 10L

  SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 10L

  Art.nr. 36-5035
  10 l
  199,-
  19,90 / L
  Fare
  Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.
 • WINDSHIELD WASHER CONC 1L

  WINDSHIELD WASHER CONC 1L

  Art.nr. 36-5005
  1 l
  3290
  32,90 / L
  Fare
  Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Konsentrat frysebeskyttelse -30 °C (uttynning 1:1)

 • SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 4L

  SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 4L

  Art.nr. 36-505
  4 l
  9990
  24,98 / L
  Fare
  Meget brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.
 • SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 10L

  SPYLEVÆSKE KONSENTRERT 10L

  Art.nr. 36-503
  10 l
  199,-
  19,90 / L
  Fare
  Meget brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt