3290

Kjemikaliehansker lateks/neopren 813

Art.nr. 38-2890

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Kraftig og slitesterk. Beskytter mot en rekke syrer og baser samt en del alkoholer. Egnet i industri- og laboratoriemiljø.
 • Næringsmiddelgodkjent.
 • Diamantmønster i hånden.
 • Flosset innside.
 • Av 0,67 mm lateks/neopren.
 • Lengde: 310 mm.
 • Sorte.
 • EN 374 (AKL) og EN 388 (3121).
CE-merking:
Dette produktet er CE-merket i henhold til direktivet for personlig verneutstyr, 89/686/EEC. Det oppfyller direktivets krav til ufarlighet, komfort og effektivitet.

Godkjenninger:
Denne produktet er konstruert og produsert i henhold til følgende standarder:
 • EN 374-3:2003 –Motstand mot molekylær gjennomtrengning av kjemikalier.
 • EN 374-2:2003 –Motstand mot gjennomtrengning av mikroorganismer.
 • EN 388:2003 – Hansker for vern mot mekaniske farer.

Nedenfor ser du en grundigere beskrivelse av hanskens ytelsesnivå.

EN 374-3 – Vernehansker mot kjemikalier.
Denne hansken oppfyller kravene for gjennomtrengning i henhold til EN 374-3 med motstandsnivå som vist i tabell.

KjemikalieNivå, hanskeMaks. nivåGjennombruddstid
Metanol (A)26>30 min
Natriumhydroksid 40 % (K)66>480 min
Svovelsyre 96 % (L)46>120 min

EN 374-2 – Vernehansker mot mikroorganismer
Denne hansken oppfyller kravene for gjennomtrengning i henhold til EN 374−2 med motstandsnivå 2. (Maks. nivå er 3).

EN 388:2003 – Hansker for vern mot mekaniske farer.
Denne hansken oppfyller kravene i EN 388, med ytelsesnivå som vist i tabell.

Testet egenskapNivå, hanskeNivå, maks
Slitasjemotstand24
Skjærmotstand05
Rivemotstand14
Punkteringsmotstand14

Sikkerhet:
Hansken beskytter mot fysisk og mekanisk påvirkning samt mot kjemikalier og mikroorganismer. Beskyttelsesnivåene gjelder for ny og uvasket hanske som ikke er modifisert. Testet i henhold til gjeldende standarder. Hansken må ikke:
 • Komme i kontakt med ild.
 • Brukes når det er fare for at den setter seg fast i bevegelige maskindeler.
Oppbevares i normal romtemperatur og luftfuktighet på et rent, tildekket og ventilert sted, beskyttet mot direkte sollys. Ikke vask hansker som har vært i kontakt med kjemikalier. Kjemikaliehansker bør ikke brukes flere ganger. Bytt brukte hansker i god tid. Legg merke til at lateks (naturgummi) kan være allergifremkallende hos enkelte personer. Skadede hansker gir ingen beskyttelse og må kastes.M

Andre kunder har også kjøpt