8990

Rengjøringsservietter, kraftige, 40 stk

Art.nr. 36-9880

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Disse kraftige, skånsomme og frostsikre våtserviettene er effektive mot olje, fett, maling, silikon, PU-skum, sot, trykksverte med mer. De har en grov side for skuring og en myk overflate for oppsuging. Perfekte for rengjøring av hender, verktøy og overflater i verkstedet, bilen, båten, hjemmet og naturen. Mål 22 x 20 cm.
Fare
Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Andre kunder har også kjøpt