Fra
119,-

Ankermasse

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Kraftig kjemisk innfesting med bredt bruksområde. Høy lasteevne. For montering av gjengestang, armeringsstål og lignende i betong, sprukket betong, ved innfesting oppover, liten kantavstand, for etterarmering med mer. Hurtigherdende. ETAG 001-05 Option 1 & 7.
 • Sterk og sikker innfesting. Tåler høye strekk- og tverrbelastninger.
 • Hurtigherdende
 • Høy kjemisk resistens: velegnet i korroderende eller fuktige miljøer.
 • Godkjent for bruk i både sprukket og hel betong i henhold til ETAG 001-05 Option 1 resp. 7
 • Godkjent for etterinnsprøytet armering i henhold til EOTA TR023.
 • Kan brukes ved liten kantavstand samt ved liten innbyrdes avstand mellom forankringspunktene.
 • Oppmontering: Egnet ved innfesting oppover, for eksempel i tak.
 • Styrenfritt produkt. Nesten luktfri.
 • Kan brukes under vann, for eksempel i fuktige eller vannfylte hull.
 • Patron med 1 stk. blandingsrør. Påføres med fugepistol.
 • Åpnede patroner kan brukes igjen ved å bytte blandedyse.
Bruksområder
 • Sterk og trygg innfesting av gjengestang, armeringsjern og lignende i betong.
 • Montering av balkonger, rekkverk, grinder, konsoller, antenner, balustrader med mer.
Godkjenninger
ETAG 001-05 Option 7 for hel betong med gjengestang og armeringsstål TR029.
ETAG 001-05 Option 1 for sprukken betong med gjengestang.
EOTA TR023 for etterinnsprøytet armering.
 • ANKERMASSE 165 ML

  ANKERMASSE 165 ML

  Art.nr. 20-5323
  165 ml
  119,-
  721,21 / L
  Advarsel
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • ANKERMASSE 300 ML

  ANKERMASSE 300 ML

  Art.nr. 20-5324
  300 ml
  159,-
  530,- / L
  Advarsel
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • ANKERMASSE VINTER 300 ML

  ANKERMASSE VINTER 300 ML

  Art.nr. 20-5325
  229,-
  763,33 / L
  Advarsel
  Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Tilbehør

 • BLANDEDYSE ANKERMASSE 10-P

  BLANDEDYSE ANKERMASSE 10-P

  Art.nr. 20-5326
  5490

Andre kunder har også kjøpt