Fra
119,-

Ankermasse

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Kraftig kjemisk innfesting med bredt bruksområde. Høy lasteevne. For montering av gjengestang, armeringsstål og lignende i betong, sprukket betong, ved innfesting oppover, liten kantavstand, for etterarmering med mer. Hurtigherdende. ETAG 001-05 Option 1 & 7.
 • Sterk og sikker innfesting. Tåler høye strekk- og tverrbelastninger.
 • Hurtigherdende
 • Høy kjemisk resistens: velegnet i korroderende eller fuktige miljøer.
 • Godkjent for bruk i både sprukket og hel betong i henhold til ETAG 001-05 Option 1 resp. 7
 • Godkjent for etterinnsprøytet armering i henhold til EOTA TR023.
 • Kan brukes ved liten kantavstand samt ved liten innbyrdes avstand mellom forankringspunktene.
 • Oppmontering: Egnet ved innfesting oppover, for eksempel i tak.
 • Styrenfritt produkt. Nesten luktfri.
 • Kan brukes under vann, for eksempel i fuktige eller vannfylte hull.
 • Patron med 1 stk. blandingsrør. Påføres med fugepistol.
 • Åpnede patroner kan brukes igjen ved å bytte blandedyse.
Bruksområder
 • Sterk og trygg innfesting av gjengestang, armeringsjern og lignende i betong.
 • Montering av balkonger, rekkverk, grinder, konsoller, antenner, balustrader med mer.
Godkjenninger
ETAG 001-05 Option 7 for hel betong med gjengestang og armeringsstål TR029.
ETAG 001-05 Option 1 for sprukken betong med gjengestang.
EOTA TR023 for etterinnsprøytet armering.
 • ANKERMASSE 165 ML

  ANKERMASSE 165 ML

  Art.nr. 20-5323
  165 ml
  119,-
  721,21 / L
  Advarsel
  Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene grundig etter bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • ANKERMASSE 300 ML

  ANKERMASSE 300 ML

  Art.nr. 20-5324
  300 ml
  159,-
  530,- / L
  Advarsel
  Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene grundig etter bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • ANKERMASSE VINTER 300 ML

  ANKERMASSE VINTER 300 ML

  Art.nr. 20-5325
  229,-
  763,33 / L
  Advarsel
  Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene grundig etter bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Tilbehør

 • BLANDEDYSE ANKERMASSE 10-P

  BLANDEDYSE ANKERMASSE 10-P

  Art.nr. 20-5326
  10 stk.
  5490

Andre kunder har også kjøpt