6990
139,80 / L

Streak remover

Art.nr. 36-7503
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
En hurtig, enkel og sikker måte å fjerne sorte streker og riper fra glassfiber, metall og lakkerte overflater på. Spray på, la virke, og tørk av. Fjerner ikke voks eller poleringsmiddel. 500 ml.

ADVARSEL!
Prøv først middelet på en liten og bortgjemt del av flaten. Dersom det oppstår en ugunstig reaksjon, bør middelet ikke brukes på dette materialet. Visse typer innvendige klistremerker og malte striper kan misfarges av middelet.

Inneholder aniontensider 5–15 % og EDTA <5 %.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt