Fra
6990

Sanitærvæske

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Fjerner dårlig lukt og påskynder nedbrytingsprosessen i mobile og faste tørrtoaletter (type tønne), kjemiske toaletter og biologiske muldtoaletter.

Middelet er helt biologisk og inneholder bakteriestammer som på en hurtig, effektiv og miljøvennlig måte starter og påskynder en biologisk nedbryting. Dermed stoppes gjæring og ubehagelig lukt. Middelet skal ikke brukes sammen med kjemiske desinfeksjonsmidler.
 • SANITÆRVÆSKE 1L

  SANITÆRVÆSKE 1L

  Art.nr. 36-1638
  1 l
  6990
  69,90 / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeskade.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.
 • SANITÆRVÆSKE 4L

  SANITÆRVÆSKE 4L

  Art.nr. 36-1640
  4 l
  239,-
  59,75 / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeskade.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Andre kunder har også kjøpt