Fra
4490

Gassbeholder

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Med patentert, selvstengende og dobbeltvegget ventil samt internasjonale standardgjenger (7/16). Kan brukes til ulike typer campingutstyr, f.eks. campingkjøkken, campinglykter m.m. Fås i utførelse med hhv. 230 og 450 g.

 • GASSBEHOLDER 450G

  GASSBEHOLDER 450G

  Art.nr. 17-614
  450 g
  6990
  Fare
  Ekstremt brannfarlig gass. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
 • GASSBEHOLDER 230G

  GASSBEHOLDER 230G

  Art.nr. 17-613
  230 g
  4490
  Fare
  Ekstremt brannfarlig gass. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.

Andre kunder har også kjøpt