Fra
3990

Gassbeholder

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
Med patentert, selvstengende og dobbeltvegget ventil samt internasjonale standardgjenger (7/16). Kan brukes til ulike typer campingutstyr, f.eks. campingkjøkken, campinglykter m.m. Fås i utførelse med hhv. 230 og 450 g.
 • GASSBEHOLDER 450G

  GASSBEHOLDER 450G

  Art.nr. 17-614
  450 g
  6490
  Fare
  Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig gass.
  Vis faresymboler
  Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • GASSBEHOLDER 230G

  GASSBEHOLDER 230G

  Art.nr. 17-613
  230 g
  3990
  Fare
  Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig gass.
  Vis faresymboler
  Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • GASSBEHOLDER 230

  GASSBEHOLDER 230

  Art.nr. 17-6131
  230 g. Erstatter 17-613.
  3990
 • GASSBEHOLDER 450G

  GASSBEHOLDER 450G

  Art.nr. 17-6141
  450 g. Erstatter 17-614.
  5990

Andre kunder har også kjøpt