1990

Gassbeholder, 227 g

Art.nr. 17-594
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Gassbeholder av engangstype. Passer Biltema Kokeapparat. Oppfyller kravene for EN 417.
Fare
Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig gass.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt