2290

Gassbeholder, 227 g

Art.nr. 17-594

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Gassbeholder av engangstype. Passer Biltema Kokeapparat. Oppfyller kravene for EN 417.
Fare
Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig gass.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt