Fra
4490

Rødsprit

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
Brennstoff for spritkjøkken, stormkjøkken og fonduegryter. Brenner uten å sote. Kan med fordel også brukes ved rengjøring av vinduer og speil, samt ved flekkfjerning.
OBS! MÅ IKKE FORTÆRES. ULOVLIG BRUK ER STRAFFBART.
Bruksanvisning:
Brukes ufortynnet som brennstoff. Ved rengjøring kan produktet tynnes med vann etter behov.
 • RØDSPRIT

  RØDSPRIT

  Art.nr. 36-951
  1 l
  4490
  44,90 / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • RØDSPRIT

  RØDSPRIT

  Art.nr. 36-954
  4 l
  129,-
  32,25 / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt