3290
32,90 / L

Tennvæske

Art.nr. 36-0065

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Effektiv tennvæske for grill og bål og som brensel for primus og varmer. Lettantennelig. Absorberes hurtig og brenner uten å sote. 1 l.
Fare
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter