4990

Propan/butan

Art.nr. 17-623

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Utstyrt med selvstengende, dobbeltvegget ventil. Passer til produkter med standardgjenger 7/16”. Innhold: 25 % propan, 75 % butan. Beholderen skal oppbevares stående, beskyttes fra direkte sollys og ikke oppbevares eller utsettes for temperaturer over +50 °C. 300 g.
Fare
Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig gass.
Vis faresymboler
Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter