Grønnere plen – tips for å få en fin gressplen

Grønnere plen – tips for å få en fin gressplen

Anlegge og så en gressplen

Plenen bør du så tidlig på våren, om sensommeren eller om høsten. Det er viktig å vanne grundig, spesielt om våren når det er fare for tørke. Du bør vanne midt på dagen, og du bør også vanne rikelig, slik at jorden blir gjennomvannet. Da søker røttene seg ned i jorden. Hvis du bare vanner på overflaten, kan de små plantene tørke eller få en dårlig start.

August og starten av september er egnede perioder hvis du foretrekker å så sent i sesongen. Da er den varmeste perioden over, men jorden er fortsatt varm. Perioder med regn og fuktig vær om høsten gjør det enklere for gressfrøene å spire.

Fordel gressfrøene jevnt, enten for hånd eller med en såmaskin. Det er vanlig å regne én plante per kvadratcentimeter, og da blir frømengden cirka 2,5–3 kg per 100 m2. For å forenkle prosessen kan du dele opp plenen i mindre deler og gressfrøene i mindre poser. Deretter arbeider du del for del. Når frøene er sådd, er det lurt å grave dem litt ned i jorden med en rake. Vær forsiktig så du ikke raker for dypt. Du kan med fordel bruke en valse for å få et jevnere resultat.

Klippe plenen

Når du klipper plenen, bør du ikke klippe for kort, siden det kan føre til at det blir vanskelig for gresset å gro. Bladmassen produseres ved hjelp av fotosyntesen i gresset. Det innebærer at du må la det klipte gresset ligge igjen når du klipper, slik at det kan gro nytt gress. En tommelfingerregel sier at du ikke bør klippe kortere enn fire centimeter, og du bør aldri fjerne mer enn 30–40 % av bladmassen. Hvis du følger disse rådene, får du raskt nytt gress. Ved å la det klipte gresset ligge igjen føres næringen tilbake til jorden. Det fungerer som gjødsel for plenen.

Sørg for at gressklipperens kniver er skarpe, slik at du får rene snitt. Ellers blir gresstrået slått i stykker. Da blir det gult, og det tørker raskt ut. Det er enklest å klippe plenen når den er tørr, men moderne gressklippere tåler også fuktig gress. Ved lange perioder med regn og fuktighet, må kan klippe når det er vått for å unngå en lang og viltvoksende plen. Husk å tømme oppsamleren ofte når det er vått. Gresset blir tungt, og det setter seg lett fast. Rak også bort store klumper med vått gress fra plenen når du er ferdig. Klipp plenen ved behov. Hvis du klipper ofte, cirka hver fjerde dag, får du en tettere og sterkere plen.

Vedlikeholde og gjødsle plenen

Nitrogen, fosfor og kalium er noen av de viktigste stoffene plenen trenger for å vokse og bli motstandsdyktig mot tørke og kulde. Men også for å bli grønn og holdbar. Ville planter er selvforsynte med næring, og de trenger ikke gjødsel for å vokse. Men i hagen stiller vi strengere krav til plenen, for eksempel vil vi at den skal være ekstra grønn og tett. For å oppnå dette, trengs det litt ekstra gjødsel. Når du klipper plenen, fjerner du også mye næring, og den må tilføres igjen.

Gjødsling tre ganger per sesong

For å få en skikkelig fin plen er det lurt å vedlikeholdsgjødsle plenen fra tid til annen. Når du anlegger en ny plen, bør du gjennomføre en grundig grunngjødsling, slik at gressfrøene får en god start. Egnede perioder for vedlikeholdsgjødsling er tidlig på våren, rundt sankthans og tidlig på høsten. Gjødsle gjerne før det er spådd regn eller i forbindelse med vanning. Rundt fire liter gjødsel per 100 m2 er egnet mengde. Om høsten holder det med to liter gjødsel. Du kan gjødsle for hånd, men da kan det være vanskelig å fordele gjødselen jevnt over plenen. Hvis du bruker en mekanisk gjødselspreder, blir fordelingen perfekt, og du få ren jevn og fin plen.

Vertikalskjæring setter fart på plenen

Hvis plenen ser slitt og trist ut, kan du prøve en vertikalskjærer. Det er en maskin som skjærer spor i plenen, slik at det blir enklere for den å ta til seg vann, gjødsel og oksygen. De fleste plener god av vertikalskjærer, og det bør gjøres om våren når tilveksten har startet og du har klipt plenen et par ganger.

Etter vertikalskjæring blir det vanligvis store mengder planterester og løst materiale som må fjernes fra plenen. Det er også lurt å så ekstra og gjødsle eller dresse plenen etter vertikalskjæring. Spre ut sandblandet jord, og så nytt gress. Hvis du ikke trenger å så ekstra, trenger du bare å toppdresse eller gjødsle plenen, avhengig av hvilken tilstand den er i.